Leica DISTO™ D1

Údržba

  • Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou handričkou.
  • Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
  • Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.