Leica DISTO™ D1

Kódy správ

Č.
Príčina
Oprava
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie znova.
220
Chyba hardvéru
Kontaktujte svojho predajcu
240
Chyba prenosu údajov
Pripojte zariadenie a postup zopakujte
252
Príliš vysoká teplota
Nechajte zariadenie vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je veľmi slabý, čas merania príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch (napr. biely papier).
256
Prijatý signál je príliš silný
Zmeňte cieľový povrch (napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.

* Ak sa aj po vypnutí a zapnutí zariadenia často zobrazujú iné kódy správ, kontaktujte svojho predajcu.