Leica DISTO™ D1

Záruka

Záruka je pod OCHRANOU spoločnosti Leica Geosystems

Doživotná záruka výrobcu

Záruka pokrýva celú dobu používania výrobku na základe OCHRANY v súlade s medzinárodnou obmedzenou zárukou spoločnosti Leica Geosystems a OCHRANY všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené na www.leica-geosystems.com/protect. Bezplatné opravy alebo výmeny všetkých výrobkov alebo ktorýchkoľvek dielov sa vykoná na základe OCHRANY, ak sú poškodené ako výsledok poruchy na materiáloch alebo z výroby.

3 roky bez nákladov

Bezplatný servis v prípade, že sa na prístroji pod OCHRANOU vyskytnú poruchy, ktoré si vyžadujú servis a prístroj bol používaný v normálnych podmienkach, ktoré sú opísané v návode na obsluhu.

Ak chcete získať „3-ročné obdobie bez nákladov“, musíte produkt pod OCHRANOU zaregistrovať na myworld.leica-geosystems.com do 8 týždňov od dátumu zakúpenia. Ak produkt pod OCHRANOU nezaregistrujete, vzťahuje sa naň „2-ročné obdobie bez nákladov“.